fbpx

Seznam školení

Společnost ve spolupráci s implantologisty nesporných zkušeností je schopna organizovat kurzy a semináře jak v Itálii, tak i v zahraničí.

Zde je přehled kurzů organizovaných v Itálii:

Kurz topografické anatomie mrtvém těle

Skládá se didaktické části v multimediální učebně a praktické v disekční místnosti.

Kurz zaměřený na počítačem asistovanou implantační chirurgii

Vhodné pro zubní lékaře, kteří se chtějí naučit správnou implantologickou techniku podporovanou počítačem.

Teoretický a praktický kurz implantologie na pacientech

Cílem kurzu je umožnit účastníkům samostatně zpracovat implantační protetické případy od plánování až po operaci.

Chirurgická anatomie na mrtvém těle

Verona, 21-22 listopadu 2019

Formulář k registraci nájdete na stránkach WWW.ICLO.EU .

Kurz je maximálně pro 12 lidí

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Účastník: 2.350,00 € s DPH

Pozorovatel: 600,00 € s DPH

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

1x Nocleh v hotelu****

1x  Společenská večeře a občerstvení během kurzu, výukový material, chirurgické nástroje a nástroje na jedno použití, akreditace ECM

 (události se mohou zúčastnit pouze účastníci)

1X Anatomický preparát

(jeden preparát pro 2 účastníky)  

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Kurz se bude konat v ICLO Teaching and Research  Center San Francesco di Sales ve Veroně. (Ulice Via Evangelista Torricelli 15/a). 

AUTEM

Jeďte směrem Verona Sud. Pokračujte směrem po ulici Via Flavio Gioia ve Veroně, zůstaňte vpravo, zahněte lehce doleva a jeďte po ulici Via delle Nazioni. Zahněte doleva na ulici Via Torricelli

QR Kód

(načítejte QR kód pomoci Vašeho smartfónu pro spuštění navigace)

PARTNEŘI

MÍSTO KURZU

AKREDITACE ECM

Odborní pracovníci: chirurg, stomatolog

Odbor: technicko-profesionální obsah (znalosti a zdatnosti) konkrétní pro každý odbor, každou specializaci a každou extraspecializovanou činnost.

ZODPOVĚDNÝ ODBORNÍK

Fabrizio Nicoletti, v režimu akreditace ECM

ÚSTNÍ  CHIRURGIE A IMPLANTAČNÍ CHIRURGIE

 Verona, 21. – 22. listopadu 2019 ICLO Teaching and Research Center

PŘEDBĚŽNÝ VĚDĚCKÝ PROGRAM

 

ČTVRTEK 21. LISTOPAD

13:30-14:00 – Registrace účastníků

14:00-16:00 – Topografická anatomie kosti hlavy-krku obličejové části lebky, vazy, žvýkací svaly, tepenné a žilní cévy, vnější a hrdelní průběh krkavice, hlavní větve a jejich průběh. Trojklaný nerv: průběh a spojitost očních větví a větví dolní a horní čelisti. Slinné, podjazykové, čelistní a příušní žlázy Anatomie čelistní dutiny a nosní dutiny. Chirurgická anatomie: Ústní Chirurgie  a Implantační Chirurgie v souladu s ušlechtilými strukturami. (F. Nicoletti)

16:00-16:15 Přestávka

16:15-16:45Techniky pro léčbu atrofií kostí na Ústní a Implantační Chirurgii: sinuslifting přes předsíňové okno nebo přes výběžky, kostní štěpy a metody intraorálních odběrů, technika děleni. Po – extrakční implantáty Základy piezoelektrické chirurgi. (A. Scala)

16:45-18:00Techniky hleno-dásňové chirurgie při implantační terapii: léčba klapek a CTG, Connective Tissue Graft, pro udržení a stabilitu výsledků. ( L. Dassatti)

18:00-18:30Léčba atrofických, alveolárních výběžků přes GBR.  Techniky, pokyny a protokoly pro předvídatelné řešení vertikální a horizontální vad, použitím absorbovatelných a neabsorbovatelných membrán a uzpůsobených mřížek.  (G. Tagariello)

18:30-19:30 – Základy řízené chirurgie: plánování technik All-On-Four a All-On-Screw. Okamžité řízení zátěže. Analýza tomografických skenů pro plánování chirurgických zákroků a pro řízenou chirurgii. (W.Kok)

 

PÁTEK 22.LISTOPAD

08:00-10:30 – Praktické cvičení účastníků pod dohledem školitele. Identifikace a příprava cévních a nervových struktur v ohrožení  v oblasti horní a dolní čelisti související s chirurgickými praktikami dne.Konstrukce klapek, řezy plné a poloviční tloušťky, pasivace  jazykových a ústních klapek. Odebrání kostních štěpů: hrbol, brada a šikmá hrana.Použití rotačních a ultrazvukových přístrojů.

10:30-10:45 –  Přestávka

10:45-11:15 – Technika GBR: Příprava místa příjemce, umístění titanových membrán a mřížek a fixace kostních štěpů. Split Crest: použití ultrazvukových expandérů a přístrojů. Technika šití. 

11:15-11:45 – Po – extrakční implantáty: a-traumatická extrakce, techniky a provedení na základě vědeckých důkazů.Odběr a štěpování pojivové tkáně a pojivového epitelu.

11:45-13:30 – All-On-Four a All-On-Screw v horním a dolním oblouku.

13:30-14:00 – Oběd

14:00-14:30 – Sinuslifting: přístup přes výběžek a předsíň, metody oddělování sinusové membrány. Reparační techniky Schneiderianovy  membrány.

14:30-16:30Identifikace spodní části nosních dutin a zvednutí sliznice.

16:30-16:45 – Přestávka

16:45-19:00 – Praktické cvičení  účastníků pod dohledem Školitele.

            Anatomická pitva:

  • lokalizace a příprava bradového nervu, dolního, alveolárního nervu a jazykového nervu
  • lokalizace obličejové tepny
  • vložení žvýkacích svalů
  • lokalizace hlavní palatální tepny a konečné větve (arterie infraorbitalis)
  • Tukový polštářek Bichat
  • Anatomická studie průběhu vnější krkavice a jejich předních větví
  • anatomická studie temporomandibulárního kloubu

19:00-19:30 – Ukončení kurzu a hodnocení testu ECM

ZODPOVĚDNÝ ODBORNÍK

Fabrizio Nicoletti

PEDAGOGICKÝ SBOR FAKULTY

Leonardo Dassatti

Willem Kok

 Fabrizio Nicoletti

Alessandro Scala

Gianluca Tagariello

OBSAH KURZU

Součástí kurzu bude výuka, která se uskuteční ve velmi moderní multimediální místnosti a praktická cvičení se budou konat v sále s jednotlivými pracovišti (jeden školitel pro dva studenty). Během kurzu se budou používat anatomické preparáty mrtvého těla fresh frozen, které zaručují: maximální jistotu, co se týče infekce účastníků, minimální čichové narušení, maximální asepse v místě cvičení, čerstvost mrtvého těla, srovnatelné s živým člověkem

 Cíl kurzu: Rozpoznat a identifikovat anatomické struktury definované jako “v ohrožení“ zejména v chirurgické a implantační praxi. Popis hlavních regeneračních a rekonstrukčních technik dosažitelných lokální, ambulantní anestezií. Možnost účastníků vyzkoušet si různé techniky rekonstrukce kostí na mrtvém těle pod dohledem školitele.

Všechna praktická cvičení budou prováděna pod vedením školitele. Každé stanoviště bude vybaveno PC se souborem tomografických skenů anatomických preparátů.